Petiția pentru neconstituționalitatea prevederilor legale privind declanșarea referendumului pentru demiterea primarului

Către, Instituția Avocatul Poporului   Subscrisa ………., având sediul social în ………, reprezentată prin…………., Subsemnata/ul ………………., domiciliat/a în …………….. vă înaintăm următoarea petiție prin care vă rugăm, ca în baza art. 13 lit. f din Legea nr. 35/1997 republicată privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului și a art. 32 din Legea nr. 47/1992 – […]

Show Buttons
Hide Buttons