Motive pentru referendum demitere

În stradă oamenii au spus clar NU minciunii, NU corupției și DA transparenței, DA integrității, DA reprezentanți în slujba cetățenilor, nu ai grupurilor de interese. Mai jos puteți urmări diferențele dintre ce au promis aleșii municipiului București și ce au făcut deja, discrepanța între binele comunității și intențiile lor.

Organizarea unui referendum pentru demiterea primarilor demonstrează faptul că cetățenii au înțeles că nu va exista responsabilitate reală (accountability) din partea reprezentanților aleși în funcții, fără o monitorizare a activității acestora și acțiuni susținute de watch-dog. Din păcate, în cazul Bucureștiului este târziu pentru acestea dar nu este prea târziu pentru retragerea unor funcții câștigate în urma unui sistem electoral defectuos care nu asigură o reprezentare a majorității, respectiv votul într-un singur tur de scrutin, și folosite în mod iresponsabil sau pentru satisfacerea unor interese personale sau de grup, nicidecum generale, așa cum vom demonstra în cele ce urmează.

Intrucat Gabi Firea & ceilalti primari si consilieri locali sunt foarte activi si ne dau mereu motive pentru care ar trebui demisi, aceasta pagina este in continua actualizare.

1. Cadrul legal

Potrivit art. 70 din Legea nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale – mandatul unui primar încetează ca urmare a rezultatului unui referendum local având ca obiect demiterea acestuia.

Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei, oraşului sau municipiului, pentru următoarele motive:

–  nesocotirea de către primar a intereselor generale ale colectivităţii locale sau

– neexercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului.

Atribuţiile primarului sunt multe, de la respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor (art. 61 al. 2 din Legea nr. 215/2010), până la coordonarea şi asigurarea inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local privind: educaţia; serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; sănătatea; cultura; tineretul; sportul; ordinea publică; situaţiile de urgenţă; protecţia şi refacerea mediului; conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; dezvoltarea urbană; podurile şi drumurile publice; serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;  activităţile de administraţie social-comunitară; locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale etc.etc.  (art. 63 din Legea nr. 215/2001)

Organizarea referendumului local trebuie să fie solicitată, în scris, de cel puţin 25% dintre locuitorii cu drept de vot. Acest procent trebuie să fie realizat în fiecare dintre localităţile componente ale comunei, oraşului sau municipiului. Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi prenumele, data şi locul naşterii, seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătura olografă ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului.

Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suportă din bugetul local. Referendumul local este organizat de către o comisie numită prin ordin al prefectului, compusă din: – un reprezentant al prefectului, – un reprezentant al primarului, – un reprezentant al consiliului local – un reprezentant al consiliului judeţean/CGM Bucureşti – un judecător de la judecătoria în a cărei jurisdicţie se află unitatea administrativ-teritorială în cauză. Secretarul comisiei este asigurat de instituţia prefectului. Referendumul este valabil dacă la acesta participă cel puţin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale (art. I din Legea nr. nr. 341/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului). Rezultatul referendumului este validat dacă opţiunile valabil exprimate reprezintă cel puţin 25% din cei înscrişi pe listele electorale (art. I din Legea nr. nr. 341/2013). Primarul este revocat/demis dacă s-au pronunţat în acest sens cel puţin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate.

2. Programul de campanie: Primarul General Gabriela Firea

Programul propus de Gabriela Firea, prin care a obținut votul la funcția de primar general al Bucureștiului, prevede o serie importantă de măsuri care vor fi luate în timpul mandatului său la Primăria Capitalei, anunţa profit.ro.

Astfel, actualul primar a promis următoarele proiecte:

 •      Încurajarea și sprijinirea amplasării de centrale noi de producere a energiei termice în cogenerare de înaltă eficiență, flexibile în funcționare, cât mai aproape de locul de consum, mai ales în cartierele aflate departe de actualele sursele de producție. În acest fel, și bucureștenii din aceste cartiere (Colentina, Doamna Ghica, Titan, Pantelimon, Aviației) ar urma să aibă energie termică furnizată la parametrii de calitate în mod continuu, cu o scădere a tarifului final cu cel puțin 50 de lei/Gcal.
 •      În funcție de amplasamentele și capacitățile noilor centrale, dar și de capacitățile de producție existente, dar modernizate, vor fi proiectate și redimensionate traseele de transport ale energiei termice și finanțate, inclusiv prin atragerea de fonduri europene nerambursabile, lucrările de modernizare a rețelei și înlocuirea actualelor conducte îmbătrânite cu conducte noi preizolate și la dimensiuni adecvate traficului de agent termic.
 •      Pentru parcările publice de suprafață va fi introdus sistemul de taxare automată, cu plata online sau prin sms. Astfel, în afara optimizării încasărilor, se crede că va fi eliminat și fenomenul parcagiilor ilegali.
 •      Începerea unui amplu program, împreună cu primăriile de sector, de amenajare și construire de locuri de parcare de reședință, astfel încât să fie descongestionate arterele de circulație. Va fi continuat proiectul parcărilor de tip Park&Ride, amplasate la toate porțile de intrare în oraș, unde cei care fac naveta în București să-și poată lăsa autoturismele pe timpul zilei, având la dispoziție mijloace de transport în comun (ideal metroul).
 •      Începând cu primăvara anului 2017, va începe construcția de parcări, astfel încât, în vara anului viitor, să existe deja primele parcări finalizate
 •      Extinderea numărului de intersecții incluse în Sistemul de Management al Traficului din București (SMTB).
 •      Acordarea de facilități fiscale firmelor care fie organizează un transport special pentru angajații proprii, fie le achită abonamente pentru transportul urban, pentru a evita folosirea mașinii proprii și/sau ale firmei.
 •      Desființarea construcțiilor ilegale de pe spațiile verzi.
 •      Amenajarea Hipodromului București.
 •      Acordarea de reduceri în ceea ce privește costurile chiriilor pentru studenții din universitățile de stat care nu au reușit să obțină un loc în cămin, după model irlandez.
 •      Construirea de grădinițe cu program prelungit și renovarea spitalelor.
2. Programul de campanie: Promisiunile primarilor de Sector

Am centralizat aceste promisiuni asa cum au fost comunicate, in totalitatea lor, nu doar cele incalcate, pentru a folosi acest prilej pentru a monitoriza in continuare modul de implementare si de respectare a tuturor promisiunilor.

economica.net prezintă promisiunile candidaţiilor de la sectoare care au căştigat alegerile locale de duminică.

Daniel Tudorache (PSD), Primăria Sectorului 1

Obiectiv principal: reabilitarea termică

 • reabilitarea termică gratuită a blocurilor şi a caselor din sectorul 1
 • construirea de parcări subterane şi supraterane.
 • construirea unei săli polivalente în sectorul 1 care să includă spaţii pentru diverse activităţi sportive, unde tinerii să-şi poată petrece timpul extraşcolar în siguranţă şi departe de tentaţii ca drogurile sau alcoolul
 • montarea de panouri fotovoltaice pe blocuri, şcoli şi gradiniţe, din banii bugetului local.
 • „curăţenie” prin rezilierea contractelor de colectare a deşeurilor care au nereguli.

Mugur Toader (PSD+UNPR), Primăria Sectorului 2

Obiectiv principal: reabilitarea termică

 • Finalizarea programului de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe;
 • Extinderea programului de reabilitare la case;
 • Taxă zero la gunoi;
 • Implementarea surselor de energie regenerabilă – panouri solare şi fotovoltaice;
 • Proiect ANL destinat tinerilor şi medicilor rezidenţi
 • Construcţia de parcări inteligente- Finalizare parcare tip park & ride (parcări la intrarea în zone de trafic intens) în zona Cora Pantelimon, cu o capacitate de 420 locuri; parcare park & ride pe Şoseaua Petricani (la intrarea A3), dar şi în Colentina, dar şi pe şoseaua Petricani ( la intrarea pe A3);
 • Construcţie parcare supraetajată pe strada Ziduri Moşi, construcţie parcare subterană cu 168 de locuri pe strada Ghe. Stănescu, în zona Iancului.
 • Străpungere str. Electronicii – str. Ziduri Moși și reconfigurare carosabil str. Ziduri Moși;- Majorarea burselor şcolare- Construcţia a trei creşe cu o capacitate de 450 de locuri;- Reamenajarea Parcului Sticlăriei- Iniţierea Planului Urbanistic Zonal Floreasca „Cartier tip grădină”

Robert Negoiță (PSD+UNPR), Primăria Sectorului 3

Obiectiv principal: Reabilitări şi spaţii verzi

 • sală de sport pentru fiecare şcoală
 • in fosta uzină Republica – cel mai modern complex sportiv şi de agrement din Capitală.
 • un amplu proces de reamenajare a tuturor spatiilor verzi din jurul blocurilor.
 • Sistemul subteran de colectare selectivă, implementat în premiera în Bucureşti, va fi extins la nivelul întregului sector. Amplasarea de containere în subteran contribuie la eliminarea poluării, împiedică împrăştierea deşeurilor şi încurajează colectarea selectiva.
 • Reabilitarea grădiniţelor (plus o aplicaţie pe telefon pentru părintii care au copiii înscrişi la aceste instituţii) şi dublarea numărului de creşe, prin inaugurarea unor noi astfel de unităţi, inclusiv unele destinate copiilor cu dizabilităţi.

Daniel Băluţă, (PSD), Primăria Sectorului 4

Obiectiv principal: Reabilitare termică

Băluţă nu are program de guvernare locală prezentat pe propria pagină de internet. Promisiunile de mai jos sunt extrase dintr-o scrisoare către alegători:

 • 800 de blocuri reabilitate termic
 • 3.000 de noi locuri în creşe
 • acordarea de 5.000 de burse pentru elevi, anual
 • un teatru
 • un bazin de înot
 • administraţie electronică
 • mai multă siguranţă
 • locuri de parcare supraetajate
 • construirea unui centru cultural multifuncţional
 • un parc de distracţii
 • extinderea programului de after-school în toate şcolile

Dan Florea (PSD), Primăria Sectorului 5

Daniel Florea s-a prezentat drept un om care ”vrea să facă treabă”. ”Inima arată că ne pasă de sectorul 5. Suntem oameni dintre oameni şi pentru oameni şi ăsta e motivul pentru care vom câştiga aceste alegeri. Suntem oameni care vor să facă treabă. Am auzit că trebuie construite nişte blocuri turn pentru nu ştiu ce clădiri de business. Cred că la sectorul 5 în primul rând trebuie să facem nişte locuinţe sociale. Am ascultat că ar trebui făcută o mare grădină a Bucureştiului, dar nu ar trebui întâi să facem nişte parcuri între blocuri ca să se poată juca copiii noştri aproape de casă? Am auzit că trebuie să facem metrou. Da, e bine să facem metrou, dar nu mai bine prelungim linia lui 96 sau 117 cu încă două staţii? Am auzit că ar trebuie să-i amendăm pe cei care parchează aiurea. Da, dar nu ar trebui să le facem întâi locuri de parcare?(…) Noi nu venim cu vorbe goale, venim cu soluţii”, a spus acesta.

Traficul în zona Piața Sudului este cel puțin la fel de rău din cauza neterminării pasajului pentru autoturisme. Oamenii sunt foarte supărați și furioși pentru că pierd mult timp inutil în trafic și afirmă că e un stres în plus.

Gabriel Mutu (PSD+UNPR), Primăria Sectorului 6

Mutu nu a avut de asemenea un site de campanie şi nici vreun program sau proiect concret, doar o pagină de Facebook.

Obiective:

 • curăţenie
 • spaţii verzi
 • reabilitare şi infrastructură
 • locuri amenajate pentru plimbare şi relaxare
 • benzi pentru biciclete şi alergare pe digul Lacului Morii
 • parcări
3. Promisiuni încălcate de Primarul general Gabriela Firea

Aceasta sectiune este in continua actualizare, pentru ca primarul si persoanele din Consiliul General nu dau nici un semn ca vor sa inceteze sa incalce legea si bunul simt, sfindand interesele cetatenilor din Bucuresti si lucrand doar pentru clientela politica ramasa in urma lui Sorin Oprescu.

Acestea sunt doar cateva motive pentru care Gabi Firea s-a dovedit a fi un primar populist, un manager incompetent si un edil cu apetit pentru minciuna.

 

3.1 ”Privatizarea” Primăriei Generale

Primarul general Gabriela Firea intenționează înființarea a 19 societăți comerciale cu obiecte de activitate diverse, de la producerea energiei electrice și termice până la iluminatul stradal. Scopul declarat: reducerea cheltuielilor pentru serviciile publice.

Orice nouă inițiativă merită o șansă, însă este suficient să privim ce s-a întâmplat cu una dintre cele mai vechi societăți comerciale aflate în posesia Consiliului General, Service Ciclop SA (care printre altele deține o cotă de 0,01% din toate noile companii)  după schimbarea conducerii cu foști membri TSD: umflarea beneficiilor eșalonului superior în detrimentul angajaților obișnuiți (sursa)

Vor fi scurt-circuitate legi care protejau banul public de cheltuieli abuzive: legea achizițiilor publice (legea 98/2016) și statutul funcționarului public (legea 188/199).

11 companii au fost deja înființate: ”Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti” cu un capital social de 12 milioane lei (sursa) și cu un scop declarat pe care l-ar fi îndeplinit foarte bine A.N.L-ul, la care se adaugă 10 noi societăți, fiecare cu capital social de 120 mii lei (ordinea de zi 29.03).

3.2 Traficul

Dupa 5 luni de mandat, Gabriela Firea a mers la centrul de management al traficului si a declarat ca o buna parte din sistem nu functioneaza in conditiile in care este treaba primarului general sa aiba grija ca aceste probleme sunt rezolvate.

Mai exact in cele 176 de intersectii introduse in sistemul inteligent de management al traficului, functioneaza doar 120, au anuntat atunci reprezentantii Primariei Capitalei. HotNews.ro si alte institutii de presa scriu de peste un an despre proasta functionare a acestui sistem, fara ca situatia sa se imbunatateasca. Primarul general, Gabriela Firea, a declarat ca nu poate da un termen pentru remedierea situatiei care ii scoate din minti pe soferii prinsi in traficul infernal din Bucuresti.

Situatia nu s-a imbunatatit din luna mai a acestui an, cand din cele 171 de intersectii introduse in sistem la vremea respectiva, functionau doar 124, potrivit datelor furnizate de Primaria Capitalei la vremea respectiva, la solicitarea HotNews.ro. Reamintim ca din vara lui 2015, timp de mai bine de jumatate de an, sistemul nu a functionat deloc, după aceasta perioada fiind repus in functiune treptat.

3.3 Insolventa RADET

La finalul lunii septembrie, dupa ce apa calda a fost oprita de cateva ori in Capitala, conturile RADET erau poprite de ELCEN si existau tot timpul amenintari ca bucurestiul va ramane fara caldura, consilierii generali au mandatat consiliul de administratie al RADET sa demareze procedura de intrare in insolventa a RADET.

 

„In momentul declararii insolventei se suspenda orice fel de obligatie, nu mai curg penalitati, contractele este obligatoriu sa mearga mai departe, ELCEN nu va putea sista furnizarea de energie termica. Se ridica si poprirea pe cont. Administratorul judiciar va solicita o expertiza cu privire la legalitatea si temeinicia datoriei catre ELCEN. Nu pot sa va spun mai multe, dar nu cred ca aceasta valoare va ramane. RADET poate ramane in insolventa  si 2 ani, timp in care poate deveni si societate comerciala, poate deveni profitabila. Va exista un plan de masuri pentru reorganizarea judiciara.  Insolventa era o obligatie legala, altfel ar fi atras raspunderea penala a adminsitratorilor. Era singura solutie din moment  ce nu se mai puteau face plati”, a explicat Sorin Chirita, presedintele CA provizoriu al RADET la vremea respectiva.

 

Pe termen lung, trebuie facute investitii masive in modernizarea retelei, un lucru greu de facut in conditiile in care RADET are datorii foarte mari de platit catre ELCEN (circa 3,5 miliarde lei potrivit unor estimari), si exista mai multe voci care spun ca regia nu va putea accesa fonduri europene daca se afla in insolventa. Gabriela Firea a negat acest lucru.

 

Imediat dupa declararea insolventei, Romgaz a anuntat ca sisteaza livrarea de gaze catre Elcen.  Anuntul a starnit panica deoarece sistarea livrarii de gaze  insemna oprirea imediata a furnizarii apei calde in Bucuresti.

Situatia s-a rezolvat dupa ce s-a semnat o conventie intre RADET, ELCEN si Romgaz, privind justificarea avansurilor de plata agreata de Primaria Municipiului Bucuresti pentru repartizarea a 417 milioane de lei, pentru achitarea gazelor pentru intreaga perioada de iarna.

3.4 Numiri controversate in functii importante

Firea numeste in echipa de consilieri personali pe Speranta Cliseru – fost city manager la Primaria Voluntari, si  Constantin Mitache – fostul city manager al lui Robert Negoita. Deciziile sunt criticate de opozitia din Consiliul general, care reclama o „pandelizare” a Bucurestiului.

 

In plus, aceasta l-a numit in functia de director general al Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale din Bucuresti pe Emanuel Gabriel Butnariu, acesta asigurand interimatul din luna iulie si pana la organizarea unui concurs pentru ocuparea functiei. Butnariu este de profesie medic, fiind de-a lungul timpului consilier al primarului Florentin Pandele, apoi director al Societatii Medicale „Sfanta Cuvioasa Parascheva” din Voluntari, unde 95% din capital este detinut de Consiliul Local Voluntari.
In luna octombrie, Alin Petrache a fost numit in functia de director general interimar al Clubului Sportiv Municipal (CSM) Bucuresti. Alin Petrache, fiul controversatului afacerist Adrian Petrache, a demisionat de la Comitetul Olimpic dupa dezastrul de la JO Rio, olimpiada marcata de lipsa de rezultate si de scandalul public legat de calitatea proasta a echipamentului oficial.

3.5 Banii pentru spitale

Tot in luna septembrie, la propunerea Gabrielei Firea, Consiliul General al Municipiului  Bucuresti a alocat suma de 130 milioane lei pentru dotarea celor 19 spitale aflate in subordinea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale din Bucuresti. Din aceasta suma, 15 milioane vor fi decontati pana la finalul anului, iar restul, anul viitor.  

Alocarea s-a facut in baza unei liste de cumparaturi facute de fiecare spital in parte cu niste estimari de costuri facute de spitale. Desi spitalele bucurestene au nevoie de bani, modul cum s-au alocat banii a starnit numeroase controverse, mai ales in conditiile in care in aceste liste erau mai multe greseli privind estimarea preturilor, unele echipamente fiind de cateva ori mai scumpe decat pretul pietei.

Primarul a declarat ca este vorba de mai multe erori materiale si oricum pretul final va fi stabilit prin licitatie. In plus, este putin probabil ca spitalele sa poata cheltui pana la finalul anului cele 15 milioane deoarece trebuie sa faca proceduri de achizitie publica, iar acest lucru dureaza.

3.6 Transportul in comun gratuit

Gabriela Firea si-a inceput mandatul cu stangul, provocand scandal dupa scandal cu declaratiile pe care le-a facut.

 

Imediat dupa alegeri Gabriela Firea a declarat ca transportul cu RATB sa fie gratuit si ca este realizabil din punct de vedere economic. Acest lucru a stranit numeroase controverse, fiind catalogata drept o masura populista. Asta in conditiile in care din cauza lipsei banilor pentru investitii,  flota RATB a ajuns intr-o stare deplorabila, mai putin de 60% din parcul de vehicule fiind functional, iar pretul biletelor si abonamentelor este unul foarte scazut.
Cateva zile mai tarziu Firea a revenit asupra declaratiei, mentionand ca transportul public va deveni gratuit dupa indeplinirea unor „conditii esentiale”

3.7 Toaletarea arborilor

Tot in luna iunie, Gabriela Firea  solicita toaletarea de urgenta a copacilor din parcurile bucurestene, dupa ce, duminica seara, in parcul Cismigiu, o creanga s-a desprins dintr-un copac si a lovit sase persoane. Aceasta declaratie a starnit un scandal deoarece sute de arbori din Bucuresti au fost macelariti in ultimii ani de asa zisele toaletari, iar specialistii au avertizat ca toaletarea arborilor nu se face in timpul verii, deoarece poate duce la moartea acestora. Mai mult, specialistii spun ca toaletarea excesiva duce la uscarea radacinii si creste riscul ca acestia sa se prabuseasca.

 

Firea a revenit si asupra acestei declaratii, afirmand ca nu s-a inteles bine si a spus ca se vor inlatura doar arborii uscati si crengile uscate, iar toaletarile se vor face in sezonul rece. In plus, in urma acestui scandal, s-a intamplat un lucru bun, pe site-ul Primariei Capitalei au fost puse cererile de toaletare si avizele de toaletare emise de municipalitate.

3.8 Autobuze vechi vs autobuze noi

La finalul lunii iulie, Gabriela Firea a anuntat ca RATB va achizitiona a 200 de autobuze second -hand, cu o vechime maxima de patru ani, apoi, in 2017, va cumpara 300 de autobuze noi. Dupa ce si aceasta propunere a iscat scandal, opozantii declarand ca nu are nimeni atatea autobuze vechi de vanzare, cu aceleasi caracteristici, iar intretinerea lor va costa mult, Firea a revenit si asupra acestei declaratii declarand ca nu sunt disponibile atatatea autobuze vechi pentru a fi cumparate.

 

Apoi, Firea a declarat ca va cumpara 500 de autobuze noi, iar in final s-a decis cumpararea a 400 de autobuze, 100 de troleibuze si 100 de tramvaie noi, intentie materializata intr-un proiect de hotarare de Consiliu General.

3.9 Deratizare si dezinsectie

La inceputul lunii iulie 2016, Gabriela Firea decide ca Centrul de Protectie a Plantelor Bucuresti va efectua tratamentele de dezinsectie – combatere a tantarilor in parcurile si pe spatiile verzi administrate de Administratia Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti pana la finalizarea licitatiei prin care acest serviciu va fi executat de un operator privat. Proiectul a fost aprobat de Consiliul General.

 

La vremea respectiva, in Bucuresti nu se mai aplicasera  tratamente de combatere a tantarilor din 2015, deoarece contractul cu 3D Romania, firma care presta aceste servicii, a expirat in decembrie 2015, iar Primaria Capitalei nu a finalizat licitatia pentru desemnarea altui operator.

Decizia a rezolvat pentru moment o parte din aceasta problema, in conditiile in care orasul nu mai avea contract pentru combaterea tantarilor, iar finalizarea licitatiei dureaza.

3.10 Evenimente sportive cenzurate

n luna iulie a urmat un alt scandal dupa ce Gabriela Firea a declarat ca nu mai vrea ca strazile din centrul Capitalei sa fie blocate cu „activitati de weekend, fie ca sunt culturale, de divertisment sau sportive”. Aceasta a spus ca exista multe zone neexploatate sau chiar terenuri virane unde pot fi organizate evenimente, un exemplu in acest sens fiind Arena Nationala, Romexpo, parcuri.

 

Declaratia a stranit un imens scandal, existand mai multe declaratii ca  nu evenimentele culturale si sportive „stranguleaza”  traficul in Bucuresti, ci lipsa parcarilor la intrarea in oras, lipsa unei sosele de centura, absenta unui sistem functional de management al traficului

 

Firea a revenit si a precizat ca nu interzice evenimentele culturale si sportive din centrul Bucurestiului ci are o problema cu concertele din piata Constitutiei, care blocheaza traficul zile in sir, iar chiria pe zi in Piata Constitutiei este de doar 1.600 euro. Primarul general a declarat ca nu s-a referit la evenimente de genul  Street Delivery, „Femei pe Matasari” si cele ale comunitatii biciclistilor, care se vor desfasura in continuare in actualele locatii, neexistand nicio problema.

 

Totusi, in luna iulie, Primaria Capitalei a anulat evenimentul Via Sport ce presupunea inchiderea bulevardului Kiseleff, intre Piata Victoriei si str Ion Mincu, in week-end, pentru promenada si evenimente sportive.

 

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat intr-un interviu pentru Hotnews.ro ca organizatorii Via Sport de pe bd. Kiseleff nu au respectat protocolul incheiat cu municipalitatea pentru eveniment, ca acestia s-ar fi angajat ca vor participa 5.000 de persoane la activitatile sportive in fiecare week-end, dar au venit doar cateva zeci. Firea a mai spus la HotNews.ro ca in zona se vindeau bauturi alcoolice, desi acest lucru nu era permis, iar paza nu era asigurata corespunzator.
Decizia primarului Capitalei Gabriela Firea de a anula evenimentul Via Sport de pe bulevardul Kiseleff si ca acest bulevard sa fie din nou circulat de masini in weekend a ajuns subiect pentru cei de la The Guardian, ziaristii britanici intrebandu-se daca Bucurestiul nu face pasi inapoi prin redarea strazilor catre masini, in timp ce marie orase din lume incearca sa se dezvolte cat mai mult pentru pietoni.

3.11 Bani pentru biserici

La inceputul lunii august, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a alocat, la  propunerea primarului general Gabriela Firea, 15 milioane lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului. In plus, Firea  a declarat ca doreste sa sprijine bisericile si manastirile in constructia si organizarea altor centre socio-medicale.

3.12 Benzi unice pentru RATB
 In luna august 2016, Firea a anuntat ca vrea sa instituie benzi unice RATB pe 12 artere, insa pana acum nu s-a stabilit pe unde, edilul declarand de mai multe ori ca se afla in discutii cu Politia Rutiera.
3.13 Inventar terase

Tot in luna august, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca a decis infiintarea comisii de inventariere a tuturor constructiilor din parcuri, insa pana acum acest inventar nu a fost prezentat si nu s-a demolat nicio terasa care ocupa abuziv spatiul verde.

3.14 Modernizarea cabinetelor scolare

La propunerea Gabrielei Firea, Primaria Capitalei va demara un program pentru dotarea si modernizarea cabinetelor de asistenta medicala scolara si de medicina dentara din unitatile de invatamant public prescolar, scolar si universitar din municipiul Bucuresti. Proiectul a fost aprobat in august in Consiliul general al Municipiului Bucuresti, municipalitatea urmand sa cheltuiasca pentru asta circa 3 milioane de euro.  Aceste cabinete se afla in administrarea Administratiei Spitalelor.  Opozitia a criticat proiectul ca nu a fost bine fundamentat.

3.15 Societate comerciala pentru constructia de locuinte

In luna septembrie 2016, Gabriela Firea anunta ca  vrea sa infiinteze o societate comerciala pentru construirea de locuinte in vederea vanzarii si inchirierii apartamentelor cu destinatia de locuinte sociale, de necesitate, locuinte pentru tineri casatoriti sau alte categorii de persoane stabilite pe parcurs. Masura este de stanga si  aduce un nou jucator extrem de puternic pe piata imobiliara din Bucuresti. Gabriela Firea a anuntat ca in primavara ar putea fi demarata construirea a sase cartiere de locuinte, in cele sase sectoare.

3.16 Înfiintarea Administratiei Municipale pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic
 Tot in luna septembrie 2016, la propunerea Gabrielei Firea, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat infiintarea de principiu a Administratiei Municipale pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic, institutie care se va ocupa de consolidarea cladirilor cu risc seismic din Capitala.

Capitala avea nevoie de o astfel de institutie, care sa se ocupe numai de consolidari, in conditiile in care programul de consolidare s-a desfasurat pana acum foarte lent. Pentru a functiona insa, este nevoie si de modificari importante a legislatiei in domeniu, deoarece acum Primaria nu poate consolida o cladire fara acordul tuturor proprietarilor.

3.17 Indiferenta fata de suprafetele de spatiu verde

Potrivit Registrului Spatiilor Verzi, facut public de municipalitate in 2011, Capitala are 23,21 metri patrati de spatiu verde pe cap de locuitor. Pana in 2013, cantitatea de spatiu verde pe cap de locuitor, potrivit normelor Uniunii Europene, trebuia sa ajunga la 26 mp, insa in conditiile in care nu s-a mai construit niciun parc, iar parcurile existente sunt distruse, aceasta prevedere nu a fost respectata.

 

Circa 30 de hectare din marile parcuri bucurestene risca sa fie distruse ca spatii verzi si construite daca autoritatile nu vor lua masuri urgente. Este vorba de bucati din parcurile Tineretului, Titan, Circului, Plumbuita si Verdi care au fost retrocedate. Acestora li se adauga alte zeci de hectare pentru care exista cereri de retrocedare sau litigii in curs: 7 hectare din parcul Herastrau si mai multe bucati din parcurile Bazilescu si Floreasca. Solutia pentru salvarea acestor spatii verzi ar fi rascumpararea sau exproprierea, insa nici Primaria Capitalei, nici primariile de sector si nici Parlamentul Romaniei nu si-au manifestat nicio intentie in acest sens.

3.18 Investitii/cheltuieli megalomane

Primarul Gabriela Firea solicita ca Primaria Capitalei sa preia responsabilitatea mega proiectului „Bucuresti-Port la Dunare”, daca actualul Guvern nu se implica. Firea a declarat recent ca in afara de navigatie, canalul ar putea avea si valoare energetica: de-a lungul cursului apei ar putea fi construite si cateva hidrocentrale cu investitie de circa 1,5-1,7 miliarde de euro. Aceasta suma este una uriasa pentru bugetul local, circa 4 miliarde lei pe an, dintre care cheltuielile curente (subventii RADET si RATB, salarii, cheltuieli de functionare) reprezinta circa 2,8 miliarde lei.

Discutia despre acest proiect urias, ce aminteste de autostrada suspendata promisa de Sorin Oprescu, are loc in conditiile in care Bucurestiul este un oras in care este din ce in ce mai greu sa traiesti din cauza traficului infernal si a poluarii. Capitala e pe locul 6 in topul celor mai aglomerate orase din lume, la concurenta cu metropole care au de 5-6 ori mai multi locuitori. Aerul este irespirabil la orele de varf pe arterele aglomerate, iar din 2014 e declansata procedura de infringement pentru poluare cu praf.

3.19 Nesocotirea intereselor generale ale colectivității

Primarul Firea a nesocotit interesele generale ale colectivității exprimată foarte clar în stradă. Firea a declarat că ‘Politicienii care au participat la protestele neautorizate au o responsabilitate morală pentru ce s-a întâmplat și nu a zis nimic despre OUG 13, motivul pentru care cele mai masive proteste de după revoluție au avut loc. Gabriela Firea a ajuns primar datorită PSDului, a ajuns în funcția de sef-interimar al organizației PSD București în luna Februarie cu trei luni înainte de alegeri.

3.20 Alte proiecte si probleme
 • Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a demarat program pilot prin care curtile scolilor si liceelor din Capitala sa fie disponibile, dupa incheierea cursurilor, celor care doresc sa se recreeze si sa practice diverse sporturi.
 • Prescolarii si elevii din Bucuresti vor fi transportati gratuit la manifestarile culturale organizate de institutiile publice de cultura de interes local din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Transportul urmeaza sa se faca in grupuri organizate de catre operatori de transport autorizati.
 • Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat infiintarea Teatrului Dramaturgilor Romani care va pune in scena  texte apartinand dramaturgilor contemporani – fie ca e vorba de autori consacrati sau de tineri aflati la primele piese.
 • Primaria Capitalei da jurnalistilor accesul gratuit  la spectacolele institutiilor de cultura aflate in subordinea municipalitati (teatre, circ etc) precum si utilizarea gratuita a parcarilor publice.
 • Studentii din Capitala vor primi burse de 500 lei pe luna daca vor locui, in gazda, la un cetatean senior, pe care il vor ajuta la cumparaturi si o data pe saptamana il vor insoti la diverse activitati.
 • Primaria Capitalei este in discutii finale cu proprietarii terenului aferent Parcului Emil Garleanu, retrocedat in 2009, pentru salvarea parcului.
 • Primaria Capitalei va infiinta un incubator de afaceri „Bucuresti Start-up” prin care va sprijini intreprinderile mici si mijlocii nou infiintate, potrivit unui proiect adoptat joi de Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Primarul general Gabriela Firea a declarat ca va aloca pentru acest proiect circa 5 milioane de euro, urmand sa fie sprijinite circa 200 IMM-uri, ce vor fi alese de o comisie infiintata la nivelul Primariei Capitalei.
 • Gabriela Firea a declarat ca Bucurestiul va avea doua noi sali polivalente, una la Romexpo si una langa Arena Nationala. Aceasta a anuntat de curand ca va face o sala polivalenta in incinta pavilionului central de la Romexpo. Contactata de HotNews.ro, Firea a declarat ca nu a renuntat la ideea de a face si sala de langa Arena Nationala, proiect inceput de fostul primar Sorin Oprescu si aflat in prezent in procedura de licitatie pentru alegerea constructorului. Sala polivalenta de la Romexpo va costa circa 30 de milioane de euro si va fi amenajata in circa 1 an si jumatate, iar cea de la Lia Manoliu, circa 80 milioane de euro si va fi gata in circa 36 de luni, insa exista contestatii la licitatie. Cea de la Romexpo va avea 15.000 de locuri, iar cea de langa Arena Nationala: 12.000 de locuri.
 •  Gabi Firea si consilierii PSD refuza sa valideze mandatele a 4 consilieri locali USR + 1 PMP, lucrul complet imoral si ilegal, indiferent de partidul din care fac parte consilierii lipsa.
 • Ședințele CGMB arata tot mai mult ca un Congres al PCR din care fac parte persoane violente sau agresive. Printre ei, viceprimarul PSD Aurel Badulescu si consilierul PSD Petre Chirica
 • Accesul cetatenilor la sedintele primariei a devenit foarte greoi spre imposibil. Iata unul din multele exemple.
 • Primăria Generală a Capitalei a propus un buget local de 5,02 miliarde lei (1,1 miliarde euro) pentru Bucureşti în 2017, din care 1,5 miliarde lei (30%) pentru învăţământ, sănătate, cultură şi religie şi doar 1,11 miliarde lei (22%) pentru investiţii. Detalii
 • Gabi Firea si Consiliul General PSD+ALDE au fortat infiintarea a 10 companii, incalcand legea, cu doar 50%+1 din voturile Consilierilor Generali, in loc de ⅔ din numarul consilierilor, asa cum sunt prevederile actuale. Detalii
 • Iluminatul pentru Pasti: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1596116967095234&set=a.425851340788475.100712.100000908378022&type=3
 • In plus, in Bucuresti inca sunt foarte multe strazi fara apa si canal.

 

 

2 comentarii la “Motive pentru referendum demitere

 1. Super idea concursului cel mmai mare sobolan! Am ras cand am auzit pe DigiFM.
  Cred ca o sa fie initiat si unul cu tema: cel mai mare carcalac.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *