Plangere penala impotriva Gabrielei Firea pentru targul din Piata Victoriei

Asociatia „Romania Fara EI” a depus o plangere penala impotriva tovarasei Gabriela Firea, cu ocazia amplasarii ilegale a targului de Craciun, din Piata Victoriei.

Aveti mai jos continutul plangerii oficiale, notificarea si confirmarea inregistrarii.

Campania de strangere semnaturi pentru referendumul de demitere continua, formularele pot fi descarcate din pagina aceasta, apoi se pot trimite completate, prin posta sau la sediul (cu un telefon in prealabil) din Bd-ul Nicolae Balcescu, Nr. 27-33, Sc. A, apartament nr. 1, parter, sector 1, București, CP 010325.

 

Parchetul de pe langa

Inalta Curte de Casatie si Justitie

 

Domnule procuror general,

 

Subscrisa Asociatia “Romania Fara Ei”, cu sediul in Bucuresti, str.   Muntii Carpati 103, Sector 5, prin   reprezentantul sau legal presedinte George Epurescu, (C.N.P. ********************), inregistrata in Registrul national al asociatiilor si fundatiilor la nr 14401/A/2011 formuleaza

Plangere Penala

impotriva Primarului General al Municipiului Bucuresti, dna Gabriela Firea, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, fapta prevazuta si pedepsita de art.297 Noul Cod Penal prin ingradirea dreptului fundamental de libera exprimare a opiniilor si libertatea intrunirilor, drepturi stabilite de art 30 alin (1), respectiv art 39 din Constitutia Romaniei dar si pentru incalcarea prevederilor art 2 alin (1), art 61 alin (2) din Legea 215/2001, ale art 1 alin (1), art 4, art 5 alin (2) din Legea 60/1991. Prevederile legale incidente sunt prezentate in Anexa 1.

Plangerea este formulata cu referire la situatia creata in Piata Victoriei din Bucuresti in ziua de 2 decembrie 2017 dimineata cand, lucratori ai unor firme si reprezentanti ai structurilor din subordinea Primariei Generale au descins insotite de forte de ordine pentru a instala un asa-zis “targ de Craciun”, desi pe locul respectiv erau declarate prealabil, conform legii, adunari publice pentru mai multe zile.

Notificarea a fost inregistrata la Primaria Capitalei cu nr 1579788/24.11.2017.

Aceste adunari nu au fost interzise, nici in termen legal, nici ulterior prin Dispozitie a primarului general dna Gabiea Firea. Intreaga desfasurare de forte este facuta in baza unui protocol incheiat cu incalcarea prevederilor legii 60/1991 cu scopul de a interzice proteste pasnice, desfasurate conform prevederilor art 39 din Constitutie, in acord cu legea si jurisprudenta CEDO in materie. Primarul general apartinand Partidului Social Democrat a raspuns astfel ordinelor presedintelui partidului pentru a reduce la tacere cetatenii revoltati de iminenta decizie a parlamentarilor PSD si ALDE de a jubordona justitia intereselor ilegitime de partid.

In afara de primarul general au actionat in complicitate membrii Comosiei de avizare a adunarilor publice din Primaria Capitalei, reprezentanti ai Ministerului de Interne reprezentand Jandarmeria si Politia Rutiera si de ordine publica.

Piata Victoriei (scuarul) este un loc fara acces pietonal spre zona asa-zisului targ de Craciun, totul fiind un mecanism special gandit care sa duca la restrangerea exercitarii unor drepturi prin metode care eludeaza prevederile art 53 din Constitutie.

In fapt adunarile publice din Piata Victoriei si caracterul lor continuu reprezinta un fapt de notorietate publica, dispozitivele de jandarmi din fiecare seara incepand cu luna ianuarie 2017 stiind ca protestele nu se vor opri pana cand atentatul asupra sistemului de justitie nu va fi oprit. Niciodata in piata Victoriei nu a fost organizat un Targ de Craciun, totul reprezinta un abuz al primarului general pentru a reduce la tacere populatia constienta de pericolul pe care il reprezinta actuala majoritate pentru democratie prin promoivarea unor actiuni ce nu au facut obiectul campaniei electorale si nu sunt cuprinse in programul de guvernare.

  Solicitam anchetarea cu maxima celeritate a acestor fapte de natura a suprima drepturi fundamentale: libera intrunire si libertatea de exprimare a opiniilor.

 

DATA                                                                                      SEMNATURA

02.12.2017 Dr. George Epurescu

 

Asociația România Fără Ei

Str. Muntii Carpați 103, sector 5, București, Tel: 0742689126,

Fax: 0214043631,

http://romaniafaraei.ro www.bucurestifararei.ro

 

Anexa 1

 

LEGEA nr. 215/2001 (*republicată*) a administraţiei publice locale

 

Articolul 2

(1) Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

 

Articolul 61

(1) Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică.

(2) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.

 

Articolul 62

(1) Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

 

Articolul 68

(1) În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.

 

LEGEA nr. 60 din 23 septembrie 1991 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

 

Articolul 1

(1) Libertatea cetăţenilor de a-şi exprima opiniile politice, sociale sau de altă natură, de a organiza mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, procesiuni şi orice alte întruniri şi de a participa la acestea este garantată prin lege. Asemenea activităţi se pot realiza numai paşnic şi fără niciun fel de arme.

(2) Adunările publice – mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, competiţii sportive, procesiuni şi altele asemenea -, ce urmează să se desfăşoare în pieţe, pe căile publice ori în alte locuri în aer liber, se pot organiza numai după declararea prealabilă prevăzută de prezenta lege.

 

Articolul 3

Nu trebuie declarate în prealabil adunările publice al căror scop îl constituie manifestările cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, cele ocazionate de vizite oficiale, precum şi cele care se desfăşoară în exteriorul sau în incinta sediilor ori a imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat. În cazul în care organizatorii adunărilor publice nesupuse declarării prealabile deţin indicii sau date că desfăşurarea lor s-ar putea solda cu acte de dezordine ori că ar putea să ducă la manifestări violente, au obligaţia să solicite din timp primarilor, unităţilor de jandarmi competente teritorial şi poliţiei locale sprijin de specialitate.

 

Articolul 4

Primarul municipiului, oraşului sau comunei, unităţile de jandarmi competente teritorial şi poliţia locală sunt obligate să asigure condiţiile necesare în vederea desfăşurării normale a adunărilor publice, iar organizatorii au obligaţia să întreprindă acţiunile ce se impun pentru ca acestea să se desfăşoare în conformitate cu prevederile art. 2.

 

Articolul 5

(2) De asemenea, este interzisă desfăşurarea simultană a două sau mai multe adunări publice distincte, în acelaşi loc sau pe aceleaşi trasee, indiferent de caracterul acestora.

 

Articolul 6

Pentru organizarea adunărilor publice solicitanţii se vor adresa, în scris, primarului unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază urmează să se desfăşoare adunarea.

 

Articolul 7

Organizatorii adunărilor publice vor depune declaraţia scrisă la primăriile municipale, orăşeneşti sau comunale pe al căror teritoriu acestea urmează să se desfăşoare, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării acestora, în care trebuie să menţioneze denumirea sub care este cunoscut grupul organizator, scopul, locul, data, ora începerii şi durata acţiunii, traseele de afluire şi defluire, numărul aproximativ al participanţilor, persoanele împuternicite să asigure şi să răspundă de măsurile de organizare, serviciile pe care le solicită din partea consiliului local, a poliţiei locale şi jandarmeriei, potrivit modelului prezentat în anexă.

 

Articolul 8

(1) Se înfiinţează comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul tuturor consiliilor locale, formată din primar, secretarul comunei sau al oraşului, după caz, reprezentanţi ai poliţiei şi ai jandarmeriei.

(2) În cazuri justificate, cu acordul organizatorilor, comisiile de avizare pot să modifice unele elemente cuprinse în declaraţia prealabilă a acestora.

 

Articolul 10

(1) Primarul localităţii, la propunerea comisiei de avizare, poate interzice organizarea adunărilor publice atunci când:

 1. a) deţine date de la organele specializate, din care rezultă că desfăşurarea acestora ar duce la încălcarea prevederilor art. 2;
 2. b) în perioada, locul şi pe traseele unde acestea ar urma să se desfăşoare se execută lucrări edilitar-gospodăreşti de amploare.

(2) În termen de două zile primarul este obligat să comunice organizatorilor decizia de interzicere, care poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Comentarii

5 comentarii la “Plangere penala impotriva Gabrielei Firea pentru targul din Piata Victoriei

 1. Bucureștiul nu trebuie condus de o neavenită.
  Firea trebuie să prezinte în caz de proces toată documentația și toate avizele necesare.
  Cred că Firea (deși e primar) NU avea toate autorizațiile pt. ocuparea unei artere de circulație. Ea afirmă „ un eveniment legal al Primăriei” deși în mod sigur nu avea toate avizele necesare în data de 02 dec. 2017. Ea se crede dumnezeu peste București și dacă ea a decis ceva așa rămâne, odată ce consideră cu nu are cine să o verifice.
  Înainte de 1989 ca să ocupi un trotuar pentru organizare de șantier ( și inclusiv pentru funcționarea șantierului pentru un bloc al primăriei) trebuiau destule avize.
  Azi cred că Firea trebuie să prezinte și avizele:

  Cerere și acord de la poliție pentru închiderea unor benzi de circulație ( poate nu l-a luat scris);
  – planul cu amplasamentele avizat și de pompieri,
  – aviz sanitar;
  – racordurile provizorii ale rețele electrice, de apă acceptate și avizate de deținători rețelelor.
  – Mai trebuie contract de salubritate pentru acel spațiu,
  (Nu este suficient să pui numai toalete eco.)

  Succes.

Comentariile sunt închise.